Lego matek

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ leírása:

A 21. században a technológia fejlődése, a globális kommunikációs hálózat kiterjedése megállíthatatlan folyamatokat indított el. A modern IKT eszközök észrevétlenül beépültek a mindennapi életünkbe, átalakítva szokásainkat, életünk minden területén. A gyermekek is ebben a felgyorsult világban nőnek fel, nagy mennyiségű információ zúdul rájuk. Mivel egyre fiatalabb életkorban kerülnek kapcsolatba az infokommunikációs eszközökkel, természetes részei lesznek életüknek és szinte elképzelhetetlen számukra a világ, a használatuk nélkül. Emiatt az eszközök használatával kapcsolatos kompetenciáik már igen fiatalon elkezdenek kialakulni. A mindennapi életünk során történő eszközök használata természetes részét képezi életünknek, nincs ez másként a tanulmányainkban sem. A tanórákon a legtöbb esetben problémát jelent, hogy a tanulók unalmasnak találják az órát, a mindennapi életüktől teljesen eltérő helyzetnek. Ahhoz, hogy a motiváltságot fent tartsuk, szükséges új eszközöket, módszereket alkalmazni. Az oktatásnak mindenkor alkalmazkodnia kell a kor igényeihez. Ezáltal elengedhetetlen a folyamatos megújulás.

Az általános iskola alsó tagozatában a gyerekek elsődleges ismeretelsajátító eszköze a játékos tanulás, ez a hatékony tanulás kulcsa. Amennyiben sikerül olyan, a gyermekek számára csupán játékkal megoldani az előttük álló feladatot, észrevétlenül sajátítják el az új ismereteket, melyek nem felületes tudást, hanem hosszú távú bevésődést eredményeznek.

LEGO Education által matematika oktatásra fejlesztett MoreToMath készlet mindezekre alapoz. A LEGO ars poeticája az, hogy hagyjuk a gyermeket a saját elképzelése szerint felépítsen egy jó megoldást, találja meg a saját útját, és legyünk nyitottak az egyedi megoldásokra. A gyerekek kreativitása, megoldó készsége meglepő módon szárnyal, és a LEGO segítségével kiválóan tovább fejleszthető. Az elsajátítandó témakörköz egymásra épülő feladatlapok rendelkezésre állnak. Egy készlettel egyszerre két gyermek dolgozik, ezáltal fejlesztve a kommunikációs készségüket, és a kooperatív munkát. A feladatok megoldásához a következő 5 alaplépést kell használniuk: érzékelés; tapasztalás; gondolkodás; következtetés; és megfogalmazás, érvelés. Egy készlettel két gyermek dolgozik. A két fős csapatoknak a feladat elvégzése után be kell bizonyítaniuk a többi csapatnak, hogy a megoldásuk miért helyes, és hogyan jutottak el odáig. Ennek a résznek a fontossága abban rejlik, hogy mivel egy feladatnak sok megoldása lehet, amely mindegyike lehet helyes, képes legyen a tanuló érvelni, bizonyítani, a megfelelő szakszavak használatával az igazát. Ezáltal az órán a tanulók nem csak megfigyelőként vannak jelen, hanem aktív részesei annak. A matematikai feladatok megoldása modellezéssel történik, így könnyebb megértést biztosít. Valamint az apró elemekkel történő munka fejleszti a kitartást, a türelmet, precizitást és a finommotorikát. A feladatok megoldása a virtuális térben is folytatható, a Math Builder nevű alkalmazás segítségével. Az 1–2. osztályosok körében interaktív táblán történő alkalmazása a leginkább célravezető. De asztali számítógépen, illetve laptopon is használható. A feladatok megoldásán kívül lehetőséget biztosít a pedagógusnak saját feladatsorok létrehozására, valamint szabad „építkezésre” is. Használatát az első és második évfolyam matematika óráira tervezték, de természetesen a készlet megismerése és alkalmazása során felfedi a benne rejlő, magasabb évfolyamokon való használatának lehetőségeit.

A LEGO elemek használatával a matematika tanulás játékká válik! A LEGO Education által fejlesztett matematika készlet alapját képezi a matematikai és problémamegoldó gondolkodásnak, a logikus következtetésnek az elvonatkoztatás képességének és a kreatív és matematikai kompetenciának.

 

https://dpmk.hu/2017/05/18/lego-eszkozokkel-tamogatott-konstruktiv-pedag...