M(K)iből lesz a cserebogár?

M(K)iből lesz a cserebogár?

Felső tagozatosainknak hirdettem pályázatot 2014 szeptemberében, önálló kutatómunka végzésére, prezentáció készítésére, kiselőadás megtartására. A pályázatra a 6.,7.és 8. évfolyamos tanulók, illetve 2-3 fős csoportok (team-ek)  jelentkezhettek az általuk választott szaktanárnál, aki vállalta mentorálásukat. A választható témákra szaktanár kollégáim tettek javaslatot, akik elfogadták a gyerekek által hozott ötleteket. A pályázati kiírást az iskola honlapján tettem közzé, itt ismertettem a tartalmi és formai követelményeket:

  •  a pályamű önálló gyűjtő-, illetve kutatómunkára alapuljon;
  •  a pályázó saját rajzokkal, fotókkal illusztrálhatja a mondanivalóját;
  •  a felhasznált anyagok (szakirodalom, képek, fotók) forrását közölni kell;
  •  a pályamű terjedelme 15-20 dia, a prezentáció időtartama max. 15 perc lehet.

A pályaműveket elektronikus formában küldték a résztvevők az erre a célra létrehozott email-címre.

Legnagyobb örömünkre 26 pályázó 17 pályaművet adott be, a legkülönbözőbb témákban. Sok érdekességnek utánajártak a gyerekek: a kőbányai ivóvízellátástól, Drakula gróf pályafutásán keresztül, a Bermuda-háromszög rejtélyéig. A kész alkotásokat elektronikus formában kapták meg a bírálók, akik között volt öregdiák, múzeumpedagógus, környezeti nevelő, egyetemi oktató, középiskola tanár, informatikus egyaránt. A zsűritagok a következő – a pályázati kiírásban megadott – szempontok alapján pontozták a munkákat:

  •  önállóság, eredeti látásmód, ötletesség;
  •  kidolgozottság;
  •  nyelvhelyesség, előadásmód;
  •  illusztrálás, informatikai kivitelezés
  •  összhatás.

Az eredmények összesítését követően a második fordulóba a legjobb 6 pályamű jutott tovább. Az alkotók két hetet kaptak a felkészülésre: a kiselőadás megtartására. A döntő természetesen kiemelt eseményként szerepelt az iskola programjában. A prezentációkra nemcsak a pedagógus kollégák, de szülők, osztálytársak s más érdeklődők (jövendő pályázók?) is kíváncsiak voltak.

A zsűri hosszas vita után döntött: a két legkiválóbb team-nek ítélte oda az erre a célra alapítottCSEREBOGÁR-DÍJAT.

A pályázat sikerét jelzi, hogy a mindennapi munkában azóta egyre nagyobb szerepet kap az iskolában a tanulói prezentáció. A következő évi megmérettetésre már most egyre több témajavaslat érkezik…

Ivánné Vidra Mária

igazgató helyettes