M(K)iből lesz a cserebogár?

Pályázati felhívás 2020-2021.

Feladat: az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó témákban önálló kutatómunka végzése, prezentáció készítése.

(A legkiválóbb pályamunkákat természetesen közszemlére bocsátjuk.)

A pályázók köre: felső tagozatos tanulók, illetve 2-3 fős csoportok (team-ek) 

Tartalmi és formai követelmények:

  • a pályamű önálló gyűjtő-, illetve kutatómunkára alapuljon;
  • a pályázó saját rajzokkal, fotókkal illusztrálhatja a mondanivalóját;
  • a felhasznált anyagok (szakirodalom, képek, fotók) forrását közölni kell;
  • a pályamű terjedelme 15-20 dia.

A pályaművek PowerPoint alkalmazásával készüljenek!

Az értékelés szempontjai:

  • önállóság, eredeti látásmód, ötletesség;
  • kidolgozottság;
  • nyelvhelyesség, előadásmód;
  • illusztrálás, informatikai kivitelezés
  • összhatás

Témaötletek

ötlet, javaslat

mentortanár

Megújuló energiák

Bódiné Gazdik Anikó

Szinkronizálás

Petőné Bertalan Mária

A világegyetem

Hadnagy Ágnes

Hétköznapi csodák

Hadnagy Ágnes

A természet a zenében

Bánki Gábor

Színes iskola

Bánki Gábor

Egy szín én vagyok

Bánki Gábor

Pestisdoktor visszatér (Járványtörténelem)

Ivánné Vidra Mária

Disznóságok

Ivánné Vidra Mária

Miért nem borul fel a ló?

Ivánné Vidra Mária

 

További ötleteitekhez keressetek mentortanárt!

Jelentkezzetek a választott mentortanárnál!

A pályamunkákat november 20-ig töltsétek fel a GoogleDrive-ra, s osszátok meg velem (vidramarcsi@gmail.com)!

A munkákat iskolafüggetlen zsűri értékeli.

Eredményhirdetés: december 4.

Jó munkát kívánok!                     Iván Marika néni