Kőbányai Szent László Általános Iskola

Szülőknek/

Hit- és erkölcstan

Tájékoztató az etika és a hit- és erkölcstan oktatásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit-és erkölcstan-tanítást.

A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etika-, vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni. Amennyiben a szülő írásban nem nyilatkozik, a gyermek automatikusan etikaoktatásban részesül. A szülői nyilatkozattételek időpontja a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek az általános iskolai beiratkozás időpontja. 

A intézményünkben a hit- és erkölcstan oktatását az alábbi egyházak végzik:

  • Katolikus Egyház
  • Református Egyház
  • Evangélikus Egyház
  • Hit Gyülekezet

Az etika tantárgyat alsó tagozaton valamennyi osztályban az osztálytanító oktatja, felső tagozaton képesített pedagógusok végzik ezt a feladatot.

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy a következő tanévre vonatkozóan az etika-, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, erre vonatkozó szándékát írásban kell közölni az igazgató úrral minden tanév május 20-ig.