Kőbányai Szent László Általános Iskola

Szülőknek/

Leendő elsősöknek

Beiskolázás

„Olyan embereket kell az iskolának kibocsátaniuk, akik megtalálják helyüket az életben, és szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak a lábukon. Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb közintézménnyé, és a tanítót a legfontosabb közéleti alakká tesz. Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap.”

Szentgyörgyi Albert

A beiskolázás és az iskolaválasztás minden szülőt nehéz feladat elé állít, hiszen minden szülő számára fontos, hogy gyermekét biztonságba, jó helyen és ideális környezetben tudhassa. Fel kell kutatni azt az iskolát, ahol a gyermeke képességeihez és tehetségéhez mérten a leginkább ki tud majd bontakozni, és meg kell találni azt a tanító nénit, akinél gyermeke a legjobb kezekben lesz. Ezt a döntést természetesen minden szülő a legkörültekintőbben és a legfelelősségteljesebben kívánja meghozni. Ebben kérdésben szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek!

A Kőbányai Szent László Általános Iskola a kerület centrumában, közlekedés szempontból jól megközelíthető, központi helyen található. Képzési szerkezete: nyolc évfolyamos általános iskola. Valamennyi évfolyamon három párhuzamos osztály működik.

A több, mint 100 éves iskola két épületből áll. Külön épültben zajlik az alsó- és a felső tagozat oktatása. Minden osztálynak saját, tágas és világos, nagy belmagasságú, projektorral felszerelt tanterme van. Ezenkívül 3 idegen nyelvi-, 2 informatika- 1-1 technika-, életvitel-, és média tanterem, valamint tornacsarnok, tornaterem, 2 sportudvar, műfüves focipálya, játszótér, díszudvar, könyvtár, ebédlő és több szertár áll az oktatás és az iskolai élet szolgálatában.

A Kőbányai Szent László Általános Iskola pedagógiai célkitűzése, hogy olyan intézmény legyünk, ahol egészséges környezetben, nyugodt és biztonságos légkörben, szeretetteljes nevelésben részesüljenek a gyermekek.

Minden tagozatunkon és osztályunkban gyermekközpontú, játékos és kipróbált olvasás- és írástanítási módszerekkel, kooperatív munkaformák alkalmazásával, kisdiákjaink egyéni munkatempójához és képességeihez igazodva biztos olvasási-, írási- és számolási készségeket alakítunk ki. Az első négy osztályban nagy hangsúlyt fektetünk a biztos alapok kialakítására és az alapkészségek folyamatos fejlesztésére.

Hagyományosan, minden esztendőben három első osztályt indítunk:

a – lego matekos osztály

Normál tantervű osztály, melynek fő feladata az alapkészségek, valamint a humán és természettudományos műveltségi területek személyre szabott fejlesztésére. Ezekben az osztályokban a matematika oktatásának legújabb eszköze LEGO által kifejlesztett MoreToMath készlet, melynek használatával a tevékenykedtetés és a játékos tanulás valósul meg.

t – testnevelés profilú osztály

1982-től szerepelt az iskola kínálatában a testnevelés tagozat, mely ma a testnevelés profilú osztályainkban él tovább. Már az első osztálytól kezdve testnevelő szakos kollégák tartják a szakórákat. Céljuk a lehető legsokoldalúbb képzés biztosítása, a különböző sportágak megismertetése és a versenyeztetés.

z – emelt szintű ének-zene tagozatos osztály

Ének-zene tagozatunkon több, mint 60 éve, a Kodályi elvek mentén, az ének-zenét, mint eszközt használva, a teljes személyiség fejlesztését valósítjuk meg. A mindennapos éneklés és a kóruséneklés hagyományainak ápolása, valamint annak minél szélesebb körben való terjesztésén munkálkodunk. Emelt szintű ének-zenei osztályainkba, az iskola alapító okiratában foglaltaknak megfelelően, zenei képességfelmérést követően, szaktanári javaslat alapján kerülhetnek a gyerekek.

Tagozatainkról bővebben a Tagozataink menüpont alatt tájékozódhatnak.

Az egészséges életmódra nevelés, és a testnevelés kiemelt fontosságú terület iskolánk pedagógiai programjában. Az mindennapos testnevelés órák keretében az első három évfolyam úszásoktatásban részesül a KÖSZI tanuszodájában. A délelőtti testnevelés órákat egészítik ki a délutáni DSE (Szent László Diák Sportegyesület) foglalkozásai, melyek igen népszerűek valamennyi tagozatunk tanulóinak körében. A Szent Lászlósok nem csak kerületi sportversenyek állandó és eredményes indulói, hanem a budapesti fordulók dobogósai is különféle sportágakban, mind az egyéni, mind a csapatok számára rendezett versenyszámokban. Nem maradhatnak ki a felsorolásból az országos szintű versenyek sem, ahol szintén kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetünk. Sikereinkről tanúskodnak a tanári folyosóján kiállított megszámolhatatlan kupa és serleg.

Az idegen nyelv oktatása bontott csoportokban 4. osztályban kezdődik. Lehetőség van az angol– és a német nyelvek közül választani, bár az elmúlt évek tendenciái azt mutatják, hogy az angol nyelv iránt sokkal nagyobb a szülői igény és egyre kevesebben döntenek a német nyelv mellett. 2016-ban egy nyelviskolával való együttműködést kezdtünk meg. A 7-8. osztályos diákjaink számára adott a lehetőség egy próbanyelvvizsgán való részvételre és egy A2 típusú nyelvvizsga megszerzésére. Ez a lehetőség rendkívül vonzónak bizonyult a középiskolai tanulmányok megkezdése előtt.

Az informatikát szintén 4. osztálytól és bontott csoportban oktatjuk. A XXI. század elvárásait figyelembe véve, felhasználói tudás elsajátítását biztosítjuk minden diákunknak. A velünk együttműködő, kerületi vizsgaközpontban ECDL jogosítvány (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) kötelező és szabadon választható moduljainak megszerzésére van lehetőség a 7-8. osztály végére.

Kiemelt célunk a képességek differenciált fejlesztése, mely a tehetségek kibontakoztatását és a hátrányok leküzdését egyaránt szolgálja. Ezt segítik a differenciált képességfejlesztő foglalkozások, a tehetséggondozás, a középiskolai felvételi előkészítők, a nyelvvizsga előkészítők, a differenciált órák és a szakkörök is.

Intézményünk figyelembe veszi a szülők munkarendjét, ezért tanulóink részére napközis csoportokat és tanulószobát szervezünk, valamint szükség esetén biztosítjuk a reggeli- és a délutáni ügyeletet.

táboroztatás megszokott gyakorlat az iskolában. A tanév folyamán erdei iskolákat és kórustábort szervezünk, nyáron a sport- és kézműves táborok, illetve a 120 tanuló részvételével zajló, balatonlellei nyári tábor nyújt színvonalas kikapcsolódást.

Jó hangulatú, a diákjai igényeit első helyre helyező, gyermekközpontú iskola, megteremtésén dolgozunk és ebben a munkában a szülőkre szövetségesként tekintünk. Ezt segítendő, az iskolavezetés rendszeres SZMK értekezletek tart, ahol nem csak tájékoztatjuk az aktualitásokról szülőket, hanem véleményüket és javaslataikat is kikérjük.

Alapítványunkat iskolánkért tenni kívánó szülők és pedagógusok hozták létre. A több évtizedes múltra visszatekintő „Tanulóink Jövőjéért Alapítvány” elsősorban diákjaink támogatását szolgálja. Tanulmányi kirándulások, erdei iskolák, táborok és különböző iskolai programok költségeihez járul hozzá anyagilag.

Minden év januárban kezdődő, és öt héten átívelő iskolakóstoló programsorozatunkon a beiskolázás és az iskolaválasztás előtt álló óvodásokat és szüleiket várjuk. Ezeken az alkalmakon a szülők teljeskörű tájékoztatást kaphatnak az iskolában folyó munkáról, gyermekeikkel együtt megismerkedhetnek a leendő tanító nénikkel és a tagozatokon tanító szaktanárokkal. Minden héten más-más játékokkal, köztük a népszerű lego-val és különböző kézművesfoglalkozásokkal várjuk a leendő elsősöket. A sportot kedvelők a tornateremben tehetik próbára gyorsaságukat és ügyességüket. Az ének-zene iránt érdeklődők énekelhetnek, népi játékokat játszhatnak, táncolhatnak és kipróbálhatják a csengettyűket.

Nyílt napjainkon a szülők betekintést nyerhetnek iskolánk mindennapjaiba és a tanórákon folyó pedagógiai munkánkba.

Szent Lászlósnak lenni jó! Várjuk szeretettel az érdeklődő szülőket és gyermekeiket!