Kőbányai Szent László Általános Iskola

Tehetséggondozás/

Ökosarok

Az Ökomunkacsoport tagjai:

 • Bíró Tamás (tanuló)
 • Bódiné Gazdik Anikó (tanár)
 • Dudásné Noveczki Enikő (tanító)
 • Feczkó Márta (tanár),
 • Gál Réka (tanár)
 • Ivánné Vidra Mária (tanár)
 • Menyhárt Sándor (intézményvezető)
 • Ruppertné Kasza Regina (technikai dolgozó)
 • Surányi Erika (tanító)
 • Szél Ágnes (tanító)
 • Szőllősiné Nemes Viktória (tanító)
 • Tabi Ágota (tanító)
 • Trescsik Angéla (tanár)
 • Zumpf Katalin (tanító)

Az iskola Helyi tantervében megjelenő, fenntarthatósági nevelést célzó tanórák:

Alsó tagozat:

 • magyar irodalom (1 – 4. évfolyam
 • környezetismeret (3 – 4. évfolyam)
 • technika és tervezés (1 – 4. évfolyam)
 • vizuális kultúra (1 – 4. évfolyam)
 • testnevelés (1 – 4. évfolyam)                                  

Felső tagozat:            

 • természettudomány (5. évfolyam)
 • természetismeret (6. évfolyam)
 • biológia (7 – 8. évfolyam)
 • kémia (7 – 8. évfolyam)
 • fizika (7 – 8. évfolyam)
 • földrajz (7 – 8. évfolyam)
 • technika és tervezés (5 – 7. évfolyam)
 • vizuális kultúra (5 – 8. évfolyam)
 • testnevelés (5 – 8. évfolyam)

Iskolai projektek:

 • Tehetségnap, felelős: Szőllósiné N. Viktória, Gál Réka
 • Iskolanap, felelős: Bódiné G. Anikó, Tabi Ágota, Ivánné V. Mária
 • Cserebogár-projekt, felelős: Ivánné V. Mária
 • „Legzöldebb osztály” (vándordíj), felelős: Trescsik Angéla

Együttműködés külső intézményekkel:

 • Magyar Természettudományi Múzeum
 • Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
 • Magyar Állami Földtani Intézet
 • ELTE Természettudományi Kar
 • Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium
 • Kőbányai Mászóka Óvoda
 • Bóbita Óvoda
 • Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Központ
 • Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény

Együttműködés civil szervezetekkel:

 • Magyar Környezeti Nevelési Egyesület/Beporzók munkacsoport
 • Iskolaméhészet

Tehetséggondozó szakkörök:

 • Kémia (Szabó Erika)
 • Sakk (Szőllősiné Nemes Viktória)
 • Életvitel (Bódiné Gazdik Anikó)
 • Informatika (Csabainé Kürtösi Emőke, Petőné Bertalan Mária)
 • Kórus (Dobos-Kovácsné Turóczy Éva, Bánki Gábor)
 • Ökoszakkör (Szél Ágnes, Kovács Marietta)

Iskolán kívüli tanórák, külső foglalkozások (a helyzetnek megfelelően, lehetőség szerint):

 • Múzeumlátogatások, felelős: osztályfőnökök
 • Látogatás a Füvészkertben, Fővárosi Állat- és Növénykertben, felelős: Ivánné Vidra Mária
 • Részvétel a Magyar Természettudományi Múzeum témanapjain és szakköri foglalkozásain, felelős: Csabainé Kürtösi Emőke

Célkitűzésünk:

Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik megismervén tiszteletben tartják az őket körülvevő élővilágot, környezettudatos magatartásukkal hozzájárulnak az ökológiai egyensúly fenntartásához. Arra törekszünk, hogy a tanítási órákon és az iskolai élet valamennyi területén a fenntarthatóság pedagógiai értékei kerüljenek a középpontba, intézményünkben kiemelt szerepet kapjon a környezeti nevelés.